Intercultural Management Congress
Intercultural Management Congress
Register

Warsaw

28-29.09.2017

CZWARTEK, 28 WRZEŚNIA / THURSDAY, 28th SEPTEMBER
Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences)
Warszawa, Łucka 11, Lecture Hall


INTERCULTURAL MANAGEMENT CONGRESS
10.15–10:45 REGISTRATION, MORNING COFFEE AND TEA
11.00–12.15 OPENING SESSION
prof. Łukasz Sułkowski
 
KEYNOTE SPEAKER
prof. Hugh Willmott
Being Crafty: The Significance of Craft for Research in Business and Management
 
12.15–13.30 SESSION I: INTERCULTURAL ORGANIZATIONS IN THEORY AND PRACTICE 
 
Chie Misumi 
New cultural paradigm for training Lecturers in Higher Education
 
Joanna Furmańczyk
Cultural determinants of women leadership style
 
Małgorzata Cieciora
Management of IT specialists in multinational environment – selected issues
 
Anna Maria Migdał
Sociocultural Adaptation of International Students in Poland
Piotr Masiukiewicz
Expansion of Islamic Finance in Europe
 
Lidija Petrović
Intercultural challenges in managing sports events: sustainable social development and soft legacy
 
 
13.30–14.15 LUNCH
 
14.15–16.15 SESSION II: MULTINATIONAL ENVIRONMENT
 
 
Beata Krawczyk-Bryłka
Diversity in virtual colaboration
 
Ewa Badzińska
Empirical Study on Intercultural Collaboration in Project Teams: Preliminary Research Findings
 
Magdalena Grębosz
Co-branding strategy as a source of innovation on international market
 
Adriana Krawczyk
Sustainable brands management for medium-sized tourism enterprises.
 
Grażyna Bartkowiak
 Representatives of Y generation: students  and academic staff attitudes toward academic teachers 65 plus
 
Chetro Szchivos, Stephanie Medden, Leda Cooks
 Engaging Critical Dialogues in the Cosmopolitan Classroom
 
 
16.15–16.30 COFFE BREAK
 
16.30–17.30 SESJA III: PROBLEMY ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO
 
Joanna Kubicka
 W stronę różnorodności form zatrudnienia – opinie i oceny pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na umowę o pracę i tymczasowych
 
Regina Bogaczyk
 Wybrane modele wymiarów kultury jako punkt odniesienia w analizie różnic między przedstawicielami odmiennych kultur narodowych.
 
Piotr Dominik
 Różnorodność surowcowa i znaczeniowa kawy w komunikacji międzykulturowej
 
 
 
PIĄTEK, 29 SEPTEMBER / FRIDAY, 29th SPETMEBER
Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences)
Warszawa, Łucka 11, Lecture Hall

Konferencja w stronę różnorodności

 
Rejestracja uczestników 08.30 – 09.45
Powitanie i otwarcie obrad 09.45 – 10.00
 
I SESJA PLENARNA 10.00 – 11.30
Prowadzący prof. dr hab. Elżbieta Weiss
 
Zarządzanie międzykulturowe jako wyzwania dla polskich przedsiębiorców
- dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
Rozumienie i definiowanie zarządzania różnorodnością w polskich organizacjach
– dr Jolanta Maj, Politechnika Opolska
Różnorodność w perspektywie zarządzania ekonomicznego i humanistycznego
- dr hab. Barbara Mazur Politechnika Lubelska
Stan wdrożenia i powszechność w zakresie zarządzania różnorodnością w polskich organizacjach
– dr Anna Rogozińska –Pawełczyk, Uniwersytet  Łódzki
Aksjologiczne modele w zarządzaniu różnorodnością
- prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 
PRZERWA KAWOWA 11.30 – 12.00
I SESJA TEMATYCZA 12.00 – 13.30
 
RÓŻNORODNOŚĆ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Prowadzący dr hab. Barbara Mazur
 
Zarządzanie różnorodnością jako narzędzie CSR z perspektywy polskich spółek wchodzących w skład indeksu RESPECT
- dr Justyna Berniak –Woźny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Zarządzanie różnorodnością jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
- dr Kamil Wiśniewski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Komunikowanie na temat różnorodności organizacji w raportach CSR
- dr hab. Grażyna Michalczuk, Uniwersytet w Białymstoku
Zarządzanie różnorodnością kulturową wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
- dr Rafał Tyszkiewicz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
 
II SESJA TEMATYCZA 12.00 – 13.30
RÓŻNORODNOŚĆ W PERSPEKTYWIE GLOBALNEJ
Prowadzący dr hab. Nina Stępnicka
 
Brytyjski model zarządzania zróżnicowaniem kulturowym
dr Wilk Jakubowski Grzegorz SAN w Tarnobrzegu
Kulturowe uwarunkowania samozatrudnienia Polek w USA
- dr Alina Szepelska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Polska i ukraińska kultura pracy i zarządzania: co polski menedżer powinien wiedzieć aby skutecznie zarządzać ukraińskimi pracownikami?
dr Wioletta Małota, Collegium Civitas w Warszawie
Kulturowe uwarunkowania zarzadzania interncjonalizacją uczelni wyższych
- dr Anna Maria Migdał, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 
PRZERWA NA LUNCH 13.30 – 14.30
 
III SESJA TEMATYCZNA 14.30 – 16.00
RÓŻNORODNOŚĆ W PERSPEKTYWIE ORGANIZACYJNEJ
Prowadzący dr hab. Joanna Moczydłowska

 
Zarządzanie kapitałem relacyjnym z perspektywy różnorodności interesariuszy przedsiębiorstwa
- dr Justyna Grześ- Bukłaho, Politechnika Białostocka
Różnorodność publicznych uczelni wyższych w Polsce
- mgr Magdalena Ławicka, Uniwersytet Szczeciński
Zróżnicowanie społeczne w Wojsku Polskim jako organizacji uczącej się
– mgr Magdalena Baran Wojtachnio, Uniwersytet Społeczny SWPS w Warszawie
Problematyka zarządzania różnorodnością w realizacji analityki biznesowej w przedsiębiorstwie
- dr Monika Wawer, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Zarządzanie procesem integracji kulturowej po przejęciach przedsiębiorstw
- dr Anna Stankiewicz –Mróz, Politechnika Łódzka
Banki czasu a zarządzanie różnorodnością
- dr hab. Nina Stępnicka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
IV SESJA TEMATYCZNA 14.30 – 16.00
RÓŻNORODNOŚĆ W PERSPEKTYWIE ZARZĄDAZNIA POTNCJAŁEM SPOŁECZNYM
Prowadzący dr hab. Grażyna Michalczuk
 
Budowanie zaufania w różnorodnym zespole
dr Barbara Józefowicz, WNEiZ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przywiązanie do organizacji- aspekt różnic międzypokoleniowych
- dr Anna Lubrańska, Uniwersytet Łódzki
Oczekiwania przedstawicieli poszczególnych pokoleń wobec rozwoju zawodowego
- mgr Magdalena Łuszczyńska, Uniwersytet Łódzki
Kategorie sprawcze vs. wspólnotowe w postrzeganiu zespołów zróżnicowanych kulturowo
- dr Katarzyna Stankiewicz, dr Paweł Ziemiański, Politechnika Gdańska
Różnorodność a rodzicielstwo – działania z zakresu różnorodności kierowane do rodziców zatrudnionych w sektorze BPO i SSC
– dr Anna Dolot, dr Sylwia Wiśniewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie różnorodnością w organizacji a problem transseksualizmu
- dr Adrianna Siostrzonek - Sergiel, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 
CAPSTONE SESSION 14.30 – 16.00
CAPSTONE PRESENTATIONS PROJECT SESSION
Chair: Grażyna Budzińska, Marta Kędzia
Recommendations for accurate Code of Ethics for Polsat Media Company
- experience of Casptone project
Karolina Owczarz, Valentyna Kalich, Gilles Bouvier
 
 
Przerwa kawowa 16.00 – 16.30
 
II SESJA PLENARNA 16.30-18.00
Prowadzenie prof. dr hab. Bolesław Kuc
 
Samoocena kompetencji menedżerskich kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych
dr hab. Joanna Moczydłowska, Politechnika Białostocka
Decyzje menedżerskie w kontekście kultury protestanckiej
- dr Kacper Mulawa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Różnorodność miar efektywności ekonomicznej w ocenie działania menedżerów organizacji
-  dr Artur Sajnóg, Uniwersytet Łódzki
Młodszy szef - wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim w zespole zróżnicowanym wiekowo
- dr Beata Mazurek Kucharska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie