Intercultural Management Congress
Intercultural Management Congress
Register

Warszawa

28-29.09.2017
Kalendarz
 
15 września 2017 termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów
17 września 2017 termin zatwierdzenia abstraktów
20 września 2017 ostateczny termin rejestracji, oraz
wniesienia opłaty konferencyjnej
28 września 2017 XI edycja IMC Warszawa
29 wrzesnia 2017 XI edycja IMC Warszawa

Artykuły można dosyłać do końca roku.