Intercultural Management Congress
Intercultural Management Congress
Register

Warszawa

28-29.09.2017

Uwaga!


Kalendarz
 
20 sierpnia 2017 termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów
25 sieprnia 2017 termin zatwierdzenia abstraktów
31 sieprnia 2017 ostateczny termin rejestracji, przesyłania artykułów do publikacji oraz
wniesienia opłaty konferencyjnej
28 września 2017 XI edycja IMC Warszawa
29 wrzesnia 2017 XI edycja IMC Warszawa