Intercultural Management Congress
Intercultural Management Congress
Register

Warszawa

15-16.09.2016

Intercultural Management Congress

 

Szanowni Państwo, 
 

Clark University (USA), Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Conseil d’Administration du réseau PGV (Francja) mają przyjemność zaprosić Państwa na:

X JUBILEUSZOWĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „INTERCULTURAL MANAGEMENT CONGRESS".
 
oraz

XXII KONFERENCJĘ GRUPY PGV - "THE EUROPEAN CHALLENGES. UNION GLOBALIZED OR LOCALIZED ? THE TRANSFORMATIONS OF ECONOMICS,  SOCIETIES AND CULTURES  OF THE EU INTO THE WORLD".


Dziesiąta edycja konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona będzie w szczególności kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej. XXII edycja konferencji grupy PGV poświęcona będzie problematyce rozwoju Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii,
 
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 

 
dr
michał Chmielecki

 

 

Komitet naukowy
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski  - Przewodniczący Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin Universite de Pierre Mendes, Grenoble
prof. John Chetro-Szivos Clark University, USA
prof. dr hab. Natalia Czuchraj Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. dr hab. Barbara Kożuch Instytut Spraw Publicznych UJ
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. dr hab. Jan Lichtarski Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusz Listwan Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Claude Martin Universite de Pierre Mendes,Grenoble
prof. dr hab. Jerzy Mączyński University of Management
prof. dr hab. Bogdan Nogalski Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Aleksander Noworól Instytut Spraw Publicznych UJ
prof. dr hab. Ryszard Piasecki University of Management, University of Lodz
prof. dr hab. Maria Romanowska Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Stanisław Sudoł Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Sławomir Magala Erasmus Univeristy Rotterdam
prof. dr hab. Stanisław Puppel - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Sefan Trzcieliński - Politechnika Poznańska
dr Michał Chmielecki - sekretarz Społeczna Akademia Nauk 
 
Komitet organizacyjny
William Mosakowski Clark University, USA – Honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Roman Patora - Społeczna Akademia Nauk
dr inż. Jadwiga Gawryś - Przewodnicząca Społeczna Akademia Nauk
dr inż. Zdzisław Szymański Społeczna Akademia Nauk
dr Marcela Rebeca Contreras Loera Universidad de Occidente
dr Robert Seliga
dr Andrzej Woźniak
dr Beata Mazurek-Kucharska
dr Anna Migdał
dr Maciej Dębski - sekretarz
Anna Szymańska
Karolina Welc


 
W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w dwóch czasopismach: „Journal of Intercultural Management” (w języku angielskim 11 pkt) oraz „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z zarządzania międzykulturowego” (w języku polskim 14 pkt). Decyzje dotyczącę publikacji i zakwalifikowania artykułu do danego czasopisma podejmują redaktorzy czasopism.
 
  Zarejestruj się